MEMÒRIA FEMINISTA

La memòria és la generació d’experiències col·lectives que serveixen per a la transmissió intel·lectual i emocional del nostre passat col·lectiu. És gràcies al record que interpretem el passat i orientem el futur. La memòria permet generar sentiments de reconeixement i identificació fonamentals, tant en la construcció de la subjectivitat individual, com en la generació de llaços identitaris. Molt sovint l’estudi de la història s’ha centrat en personatges singulars, poderosos o destacats en algun àmbit, oblidant les aportacions de les persones més humils o dels col·lectius menuts, així com d’aquelles que han estat al marge de les elits (polítiques, socials o culturals). La conseqüència és l’exclusió d’una part important de la població de la pròpia històrica. Si un grup, un col·lectiu, una part de la població, no té història, no sap d’on ve ni qui és: no existeix.

More

ARXIU FEMINISTA

Traduir »