Orgull crític

WhatsApp Image 2022-05-01 at 18.28.45

Data d’activitat: 2019 – actualitat
Lloc: València
Temàtica: Anticapitalisme, transfeminisme, LGBT, antiracisme, anticolonialisme, moviment queer, orgull boig, anticarcelari, antiespecisme, pro-drets. 
Xarxes socials:
Facebook: Orgullo crítico Valencia
Instagram: @orgullcriticvlc
Twitter: @OrgullCriticVLC
Blog: orgullcriticvlc.noblogs.org
E-mail: orgullcriticvlc@gmail.com
Data d’actualització: 13/11/2021

Jornades i manifestacions

Box content

Galeria

Manifestos

Text content